THE PULPIT, Empty St Matthews Church at Goginan, Ceredigion 2006

THE PULPIT, Empty St Matthews Church at Goginan, Ceredigion 2006 - OTHER TYPES RUINS IN CEREDIGION
Notes on THE PULPIT, Empty St Matthews Church at Goginan, Ceredigion 2006

An empty church with a wooden floor has excellent acoustics. A small party had recently taken place – a few bottles of beer and disposable barbeque. The pulpit in a corner with an empty bottle of beer, as seen here, on the step was the only piece of furniture left. A careful, slow, quiet and simple exposure of around 30 minutes was made.

Y PULPUD. Ealwvs Goainan. Ceredigion 2006
Ceir acwsteg bendigedig mewn eglwys wag a llawr pren. Roedd parti bach newydd gael ei gynnal - ambell i botel gwrw a barbeciw tafladwy. Safai'r pulpud yn y gomel, heb unrhyw gelfi ar ol arno ac eithrio potel wag o gwrw ar y grisiau, fel y gwelir yma. Defnyddiwyd dadleniad gofalus, araf, tawel a syml o tua deng munud ar hugain.
Buy now

THE PULPIT, Empty St Matthews, Church at Goginan, Ceredigion 2006

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.